Like us on Facebook


Banner Zone
Kitty Let's Play

D3X Gamer

Morphlinez

Sunny Studio

P2 Chennel

ยินดีต้อนรับสู่ Area417 GameServer

 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 1
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 2
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 3
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 4
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 5
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 6
 • Area417 Arma 2: DayZ Mod 7
 • Area417 Arma 3: Exile 1
 • Area417 Arma 3: Exile 2
 • Area417 Arma 3: Exile 3
 • Area417 DayZ 1
 • Area417 DayZ 2
 • Area417 DayZ 3
 • Area417 DayZ 4
 • Area417 Rust 1
 • Area417 Rust 2
 • Area417 Rust 3
 • Area417 Rust 4
 • Area417 Rust 5
 • Area417 ROK 1
 • Area417 ROK 2
 • Area417 ROK 3
 • Area417 Conan 1
 • Area417 Conan 2
 • Area417 Conan 3

Area417 GameServer


ถึงจนก็เล่นได้ เสมอภาคเท่าเทียม ไร้เส้น ปลอดเกรียน เพราะที่นี่คือ Area417

Area417 Facebook Group

Arma 3: Exile
Area417 Arma 3: Exile Banner

Rust


ทีมงานของ Area417 GameServer


1. แอดต้น https://www.facebook.com/AdminArea417
แอดมินต้น

หน้าที่
- พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ Arma 3
- ควบคุมและมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการ Ban ผู้เล่นจากกลุ่มและทุกเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการร้องขอปลด Ban
- ดูแลและจัดกิจกรรมทุกเซิร์ฟเวอร์


2. แอดเกมส์ https://www.facebook.com/AdminArea4177
แอดมินเกมส์

หน้าที่
- จัดการบริหารจัดการเรื่อง Donate ของผู้เล่น
- อำนาจสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์ Arma 3
- ดูแลและจัดกิจกรรมทุกเซิร์ฟเวอร์


3. แอดเฟรม https://www.facebook.com/1ST.Dominic
แอดมินเฟรม

หน้าที่
- พัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ Arma 2
- อำนาจสูงสุดในเซิร์ฟเวอร์ Arma 2
- ดูแลจัดการระบบ IT ทั้งหมดของ Area417 GameServer
- ดูแลและจัดกิจกรรมทุกเซิร์ฟเวอร์


4. แอดเล็ก https://www.facebook.com/coffee.snowice
แอดมินเล็ก

หน้าที่
- ประชาสัมพันธ์ทุกเซิร์ฟเวอร์
- ดูแลและจัดกิจกรรมทุกเซิร์ฟเวอร์


*** ทั้ง 4 คนไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งงานกันเด็ดขาด มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน และช่วยเหลือกันทุกเซิร์ฟเวอร์
สามารถติดต่อแอดมินได้ทั้ง 4 คนไม่ว่าเรื่องไหนก็ได้ สามารถรับเรื่องได้ทั้งทุกเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิม
เพียงแต่แบ่งงานรับผิดชอบให้ทั้งทุกเซิร์ฟเวอร์ มีแอดมินดูแลต่อเนื่องตลอดเวลาเท่านั้นครับ


เซฟไทย Arma 2, Arma 2 เซฟไทย, Arma 2 เซิฟไทย, Arma 2 Thai, Arma DayZ, Arma 2 DayZ, Arma 3 DayZ, Arma 3 เซฟไทย, Arma 3 เซิฟไทย, Arma 3 Thai, Arma 3 Exile ไทย, Miscreated เซิฟไทย, Miscreated Thai, DayZ Thai, DayZ เซิฟไทย, Unturned Thai, Unturned เซิฟไทย, Rust Thai, Rust เซิฟไทย, เซฟไทย, เซิร์ฟเวอร์ไทย, Area417 GameServer, Conan Exiles Thailand, Conan เซิร์ฟไทย, Conan เซฟไทย, Conan เซิฟไทย, Conan Exiles เซิฟไทย, Conan Exiles เซฟไทย, Conan Exiles เซิร์ฟไทย, ROK Thailand, Reign Of Kings Thailand, ROK ไทย, ROK เซฟไทย, ROK เซิร์ฟไทย, ROK เซิฟไทย